littera-info

About One Method of Crisis Management and Crisis Benefits for a Small NGO

Abstract: The paper dealt with the issue of crisis management, in a small non-profit organization (NGO). NGO and its crisis are not classically defined here with its strategic plan. It is designed SQUID control method for solving the crisis. This method replaces the Balanced Scorecard method to small NGOs. There are shown the potential benefits of fundamental crisis for NGOs. Crisis management and crisis benefits are demonstrated in the Lachian company.

O jedné metodě řešení krize a přínosech krize pro malou NNO

Abstrakt: V článku je řešena problematika krizového řízení malé nestátní neziskové organizace (NNO). Je zde definována neklasicky NNO a její krize pomocí strategického plánu. Dále je navržena metoda SQUID control pro řešení krize. Tato metoda nahrazuje metodu Balanced Scorecard na malých NNO. Jsou zde ukázány základní možné přínosy krize pro NNO. Krizové řízení a přínosy krize jsou demonstrovány na Lašském společenství, o. s.

Authors: Milan Konečný
Keywords: crisis, control crisis, control system, SQUID control, non-profit organization, krize, krizové řízení, nezisková organizace, SQUID control, řídicí systém
Volume:
Issue:
Full article