littera-info

Advanced Investment Strategy for Trading Major Currency Pairs

Abstract: In this paper there is a description of one of the possible approaches to investing in the currency market, which is based on the statistical analysis of price movements of major currency pairs. It is the currency pairs EUR/USD, GBP/USD and USD/JPY which consist of major currencies of the world powers. For the analysis includes no fundamental information such as the rate of unemployment, sales, GDP, inflation, etc., and is thus a purely technical analysis, which is based on the actual price. The proposed investment strategy works with short-term investments, which have an average duration of several hours. The logic used strategy is based on the psychological reaction of investors to the previous trading session and their future expectations. To increase the effectiveness of strategies financial leverage is used. This type of investment requires precise compliance with the rules for risk management. Due to diversification, the proposed strategy is put into more currency pairs and achieves stable growth of capital. Due to the computationally intensive optimization problems genetic algorithms that can effectively deal with this type of task were used. The proposed investment portfolio is applied in the time period January 2010 to January 2012 and has been stable profitably.

Pokročilá investiční strategie pro obchodování hlavních měnových párů

Abstrakt: V tomto příspěvku je popisován jeden z možných přístupů k investování na měnovém trhu, který vychází ze statistické analýzy cenových pohybů hlavních měnových párů. Jde o měnové páry EUR/USD, GBP/USD a USD/JPY, které jsou tvořeny měnami významných světových velmocí. Pro analýzu nejsou použity žádné fundamentální informace typu hodnoty nezaměstnanosti, prodeje, HDP, inflace atd. a jde tedy o čistě technickou analýzu. Navržená investiční strategie pracuje s krátkodobými investicemi, které mají průměrnou délku trvání několik hodin. Logika použité strategie vychází z psychologické reakce investorů na předešlé obchodní seance a jejich budoucí očekávání. Pro navýšení efektivity použité strategie je použita finanční páka. Tento typ investování vyžaduje precizní dodržení pravidel pro řízení rizika. Z důvodu diversifikace je navržená strategie aplikována na více měnových párech a je dosaženo stabilnějšího nárůstu kapitálu. Z důvodu výpočetně náročné optimalizační úlohy byly použity genetické algoritmy, které dokáží efektivně řešit právě tento typ úlohy. Navržené investiční portfolio je aplikováno v časovém úseku leden 2010 až leden 2012 a vykazuje dlouhodobě stabilní zisk.

Authors: Jan Budík, Lenka Smolíková
Keywords: portfolio, currency, optimization, profit, investment strategy, genetic algorithm, portfolio, měna, optimalizace, zisk, investiční strategie, genetický algoritmus
Volume: 6
Issue: 1
Full article