littera-info

Analysis of Development of the Most Valuable Brands in the World and the Most Valuable Brands in China

Abstract: Brands are one of the most important assets of any entity, regardless of its area. In theory and in the practice there are lots of methods of evaluation of brands that are trying to determine the most valuable brands in the world. In this article, the authors focus on the methodology BRANDZ developed by Millward Brown, a WPP. This methodology is based on the empirical research of more than three million consumers who evaluated more than 100 thousand different brands on fifty markets. The article analyzes not only global brands, but also the development of the most valuable brands in the rapidly developing Chinese market.

Analýza vývoje nejhodnotnějších značek světa a nejhodnotnějších značek Čínské lidové republiky

Abstrakt: Značky představují jedno z nejdůležitějších aktiv, jakéhokoliv subjektu bez ohledu na oblast jeho působení. V teorii i praxi existuje celá řada metodik hodnocení značek, které se snaží stanovit nejhodnotnější značky světa. V tomto článku se autorky zaměří na metodiku hodnocení značek BRANDZ společností Millward Brown a WPP. Metodika je založena na hodnocení značek prováděného na základě empirického výzkumu více než tří milionů spotřebitelů, kteří hodnotí více než 100 tisíc značek na padesáti různých trzích. Článek se zabývá analýzou nejen globálních značek, ale také vývojem nejhodnotnějších značek rychle se rozvíjejícího čínského trhu.

Authors: Marie Slabá, Qi Hudečková
Keywords: brand, brand value, Brandz, značka, hodnota značky
Volume: 8
Issue: 1
Full article