littera-info

Analysis of Selected Details of the External Cladding of the Building for Education with Use of Thermovision Methods

Abstract: The aim of the work was analysis of selected problematic places of a new building cladding (building for education and office work). Here the intense emphasis on the architectonic solution and inconsistent technical solution of details had a negative impact to thermal properties of the building structure. This building is designed for education and administration and was constructed in 2004. One of the most problematic parts are places with recessive constructions of Pavilion 2 and Pavilion 3. Here supporting structures crossing from heated interior to exterior without cutting of a heat flux. Inadequate solutions of details of building cladding (facades and walkable terraces) cause commencement of thermal bridges, too.

Analýza vybraných detailů obvodového pláště budovy pro školství pomocí termovizních metod

Abstrakt: Cílem práce je analýza vybraných potencionálních problémových míst obvodového pláště novodobé občanské stavby – budovy pro školství, kde má zvýšený důraz na architektonické řešení a nedůsledné technické řešení detailů negativní dopad na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí. Zkoumaný stavební objekt je budova určená pro vzdělávání, uvedená do provozu v roce 2004. Analýza indikuje, že nejproblematičtějšími místy jsou ustupující konstrukce Pavilonu 2 a Pavilonu 3, kde přechází nosné konstrukce z vytápěného interiéru do exteriéru bez přerušení tepelného toku. Nevyhovující řešení je rovněž u detailů obvodového pláště – fasády a pochozích teras.

Authors: Petr Junga, Petr Trávníček, Tomáš Vítěz
Keywords: building, construction, thermal bridge, heat flux, thermovision, budova, stavební konstrukce, tepelný most, tepelný tok, termovize
Volume:
Issue:
Full article