littera-info

Kontakt / Contact

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Ústav znalectví a oceňování
Okružní 517/10
370 01 České Budějovice

Ing. Jakub Horák
Šéfredaktor
Telefon: +420 380 070 218
e-mail: horak@mail.vstecb.cz

Ing. Jiří Mácha
Redaktor
Telefon: + 420 380 070 217
e-mail: macha@mail.vstecb.cz


English version

The Institute of Technology and Business in České Budějovice
School of Expertness and Valuation
Okružní 517/10
370 01 České Budějovice

Ing. Jakub Horák
Editor-in-chief
Phone: +420 380 070 218
e-mail: horak@mail.vstecb.cz

Ing. Jiří Mácha
Editor
Phone: + 420 380 070 217
e-mail: macha@mail.vstecb.cz