littera-info

Qualitative Risk Assessment of Financial Resources of NGOs

Abstract: Non-governmental non-profit organisations have an important place in the society of the 21st century in the Czech Republic. These organisations involve civic associations, public benefit organisations, foundations and endowment funds, the Churches and religious societies in the Czech Republic. The aim of this paper is to find out various types of NGOs risks and recommend their management. The methodology is based on risk measurement in profit organisation assets. Weaknesses and threats were listed there for each financial source using a SWOT analysis. Risk of financial sources in NGOs is important to be controlled from the point of view of its long-term future financial stability. This paper deals only with qualitative risk assessment and gives recommendations to control risk mostly focusing on strict control, good information and professionalism in NGOs.

Kvalitativní hodnocení rizik finančních zdrojů nestátních neziskových organizací

Abstrakt: Nevládní neziskové organizace mají v České republice důležité místo v tržní společnosti 21. století. Těmito organizacemi jsou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církevní a náboženské společnosti. Cílem příspěvku je najít rizika pro různé skupiny finančních zdrojů neziskových organizací a navrhnout jejich zvládání. Tyto zdroje jsou odlišeny na základě podobných vlastností. Metodika vychází z metodiky pro analýzu aktiv u ziskových organizací. Výčet slabých stránek a ohrožení vychází ze SWOT analýzy. Riziko finančních zdrojů v NNO je důležité z hlediska trvalé udržitelnosti a stability organizace v budoucnosti. Velké části rizik je možné se vyhnout profesionalizací organizace, informovaností a vnitřní důslednou kontrolou.

Authors: Pavlína Haltofová, Marta Lapková
Keywords: risk analysis, weakness, threats, non-profit non-governmental organisation, analýza rizika, slabé stránky, ohrožení, nestátní nezisková organizace
Volume:
Issue:
Full article