littera-info

Tendency of Customizing Aftersales Services to Support Agility in Automotive Business

Abstract: Presented article discusses the importance of the customized after-market and aftersales services in automotive business. It is focused on the characteristic of the selected trends in the information society associated with changes of business model in automotive sales. The article looks for the answers to how new social and technological trends will change the automobile industry value chain because new conditions are providing new opportunities for the automotive business. The introductory part of this paper describes selected trends that change the automotive business environment from the global point of view. In this ever-changing world, automobile manufacturers and dealers are constantly confronted with new and unexpected challenges. The next section of the article presents that to growth automotive business, the key will be to transform today’s dealer network into a profitable, modern, multi-format sales channel that combines the opportunities of the online world with the strengths of the traditional dealership channel.

Tendence adresného přizpůsobení po-prodejních služeb pro podporu agility automobilového průmyslu

Abstrakt: Příspěvek presentuje důležitost zákaznického přizpůsobení služeb doprovázejících prodej a užívaní vozidel. Je zaměřen na charakteristiku vybraných trendů vztahovaných na rozvoj informační společnosti, které jsou spojené se změnami obchodního modelu v prodeji automobilů. Článek je reakci na skutečnost, že nové sociální a technologické trendy mění v automobilovém průmyslu hodnotový řetězec, protože nové podmínky poskytují nové příležitosti pro zintenzivnění automobilového marketingu. Úvodní část této práce popisuje vybrané impulsy, které ovlivňují automobilové podnikatelské prostředí z globálního hlediska. Na neustále se měnícím trhu jsou výrobci a prodejci automobilů neustále konfrontováni s novými a nečekaných výzvami. V další sekci článku se uvádí, že pro růst odbytu v automobilovém průmyslu bude klíčové transformovat dnešní dealerskou síť na ziskový, moderní prodejní multi-formát, který skombinuje možnosti on-line služeb s na automobilovém trhu silně tradičním způsobem autorizovaného distribučního kanálu.

Authors: Andrea Lešková
Keywords: automotive business, online marketing, after-sales activities, car-related services, automobilové odvětví, online marketing, po-prodejní aktivity, služby vztahované na automobily
Volume: 8
Issue: 1
Full article