littera-info

Visualization of Numerical Data in GeoGebra

Abstract: The possibilities of a visualization of numerical data in a free computer algebra system GeoGebra are studied. The tools for making interpolation and approximation curves of given discrete points are presented.

Možnosti vizualizace numerických dat v GeoGebře

Abstrakt: Jsou studovány možnosti vizualizace a zpracování numerických dat v GeoGebře s využitím interpolačních a aproximačních křivek. Prezentujeme nástroje pro interpolaci, resp. aproximaci soustavy diskrétních bodů.

Authors: Petr Volný, Jana Volná, Dana Smetanová
Keywords: GeoGebra, interpolation, approximation, splines, GeoGebra, interpolace, aproximace, splajny
Volume:
Issue:
Full article