littera-info

The market in financial instruments directive and its changes on the Czech capital market

Abstract: The Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), was came force in November 2007 and broadens the scope of both services and financial instruments covered previously by the Investment Services Directive (ISD). MiFID sets out new policies, processes and the conduct of business rules with clients and controls the way an investment firm works on a daily basis with clients. These rules are different depending on the classification of the clients themselves (retail client, professional client or eligible counterparty). MiFID sets out the basic information requirements and fiduciary duties of investment firms towars their customers. MiFID provides specific operating and conduct of business requirements for firms subject to the MiFID and seeks a more consistent application of these requirements in this country by providing a high-level of guidance.

Směrnice MiFID a změny na českém kapitálovém trhu

Abstrakt: Směrnice o trzích finančních instrumentů (MiFID) vstoupila v platnost v listopadu 2007 a rozšiřuje rozsah služeb i finančních instrumentů, na které se předtím vztahovala směrnice o investičních službách (ISD). Tato směrnice nastavuje nové postupy, procesy a pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům a kontrolní opatření při každodenním jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníkem. Tato pravidla se liší v závislosti na klasifikaci zákazníka (drobný klient, profesionální klient a způsobilá protistrana) a definují základní požadavky na poskytování informací a povinnosti obchodníků s cennými papíry vůči zákazníkům a při správě cizího majetku. MiFID stanovuje specifické požadavky týkající se provozování činnosti a způsobu obchodování firem podle dané směrnice a usiluje o konzistentnější uplatňování těchto požadavků v dané zemi prostřednictvím rámcových předpisů.

Authors: Lucie Meixnerová
Keywords: The Markets in Financial Instruments Directive or MiFID, categorization clients, investment firm, investment profile, suitability test, appropriateness test, organisational requirements
Volume:
Issue:
Full article