littera-info

Analysis of efficiency of Jaroměřická mlékarna, a. s.

Abstract: The aim of this paper is to evaluate the economic results of dairy Jaroměřická mlékárna, using methods of financial analysis. Jaroměřická mlékárna is located in the Jaroměřice nad Rokytnou (District of Třebíč) and it has a great portfolio of activities – a business activity, production of milk products, organizational and financial advisor and broker. The financial analysis was conducted for 5 years, between 2005–2009, using relatives ratios and system of indicators (bankruptcy and credibility models).

Analýza efektivity podniku Jaroměřická mlékárna, a. s.

Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je zhodnocení ekonomických výsledků podniku Jaroměřická mlékárna, a. s., pomocí metod finanční analýzy. Jaroměřická mlékárna, a. s., sídlí v Jaroměřicích nad Rokytnou (okres Třebíč) a má rozsáhlý předmět činností. Jedná se o obchodní činnost, výrobu mléčných výrobků, činnosti organizačních a ekonomických poradců a zprostředkovatelskou činnost. Finanční analýza byla provedena za 5 let, tj. od roku 2005 do 2009, za využití ukazatelů poměrových i soustav ukazatelů (bankrotních a bonitních modelů).

 

Authors: Jaroslav Svoboda, Monika Ficová
Keywords: financial analysis, relatives and system of ratios (bankruptcy and credibility models), EVA, agricultural politics, market with milk, Jaroměřická mlékárna
Volume:
Issue:
Full article