Analýza absolutních a vybraných poměrových ukazatelů v sektoru informačních a komunikačních činností / Analysis of absolute and ratio indicators in the sector of information and communication activities

Authors: Eva KALINOVÁ
Keywords: finanční analýza, ICT, informační a komunikační činnosti, poměrové a absolutní ukazatele / financial analysis, ICT, information and communication activities, ratio and absolute indicators
Volume: 5
Issue: 1
Full article