Application of comprehensive evaluation methods in the financial analysis of the average water supply and waste-related activities enterprise/ Aplikace metod komplexního hodnocení podniku ve finanční analýze průměrného podniku zabývajícího se zásobováním vodou a činnostmi souvisejícími s odpady

Authors: Klára SKALNÍKOVÁ, Jakub HORÁK
Keywords: comprehensive evaluation methods, financial analysis, financial statements, economic value added/ metody komplexního hodnocení podniku, finanční analýza, výkazy účetní závěrky, ekonomická přidaná hodnota
Volume: 3
Issue: 2
Full article