Application of small CAP / Size risk premium in business valuation / Aplikace malé tržní kapitalizace / přirážky za velikost při oceňování podniku

Authors: Jan FIŠER, Eva KALINOVÁ
Keywords: discount rate, small cap premium, CAPM, risk premium, business valuation / diskontní míra, prémie za malou tržní kapitalizaci, model CAPM, riziková přirážka, oceňování podniku
Volume: 4
Issue: 2
Full article