littera-info

Bankruptcy models in the Czech Republic

Abstract: The paper deals with bankruptcy models generated by multiple discriminant analysis. It evaluates their design. It addresses the shortcomings by which such bankruptcy models (especially Altman’s indexes) feature. The conclusion is then focused on the possibility of application Altman’s indexes in the Czech Republic. It respectively, offers two options for correction of existing indices, which could increase their explanatory value. It’s just necessary to assess the depth of the correction to the applicable bankruptcy model and its relevant information value.

Bankrotní modely v podmínkách České republiky

Abstrakt: Příspěvek se zabývá bankrotními modely, které vznikly pomocí vícenásobné diskriminační analýzy. Jednak hodnotí jejich konstrukci a jednak se zabývá nedostatky, kterými se takové bankrotní modely (zejména Altmanovy) vyznačují. V závěru se pak orientuje na možnost aplikace Altmanových indexů v České republice. Respektive nabízí dvě možnosti korekce stávajících indexů, které by mohly zvýšit jejich vypovídací hodnotu. Jde jen o to, posoudit hloubku potřebné korekce, aby byl bankrotní model použitelný a jeho vypovídací hodnota relevantní.

Authors: Marek Vochozka, Petr Mulač
Keywords: Altman’s Z-score, bankruptcy, faults, Altmanův index, metody komplexního hodnocení podniku, bankrot, nedostatky
Volume:
Issue:
Full article