littera-info

Berufsbezogene Powerpointpräsentationen der Studenten/innen im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (VŠTE) in České Budějovice

Abstract: Der Beitrag befasst sich mit berufsbezogenen Powerpointpräsentationen der Studierenden im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in České Budějovice.

Profesně zaměřené powerpointové prezentace studentů v rámci výuky cizích jazyků na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Abstrakt: Příspěvek se zabývá profesně zaměřenými powerpointovými prezentacemi studentů v rámci výuky cizích jazyků na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Authors: Zdeněk Caha
Keywords: berufsbezogene Powerpointpräsentationen, Fremdsprachenunterricht an der Hochschule, profesně zaměřené powerpoinotvé prezentace, výuka cizích jazyků na vysoké škole
Volume: 4
Issue: 1
Full article