Comparing methods and approaches to valuation of a building structure/ Porovnání metod a přístupů při ocenění stavby

Tomas_Krulicky_Jakub_Horak

Authors: Tomáš KRULICKÝ, Jakub HORÁK
Keywords: usual price, observed price, benchmark value, valuation/obvyklá cena, zjištěná cena, směrná hodnota, oceňování
Volume: 3
Issue: 1