littera-info

Consumer perception of private label brands in the Czech Republic

Abstract: The very tough fight for customers in the retail trade is reflected by the strong growth in the number of products sold under private labels that are currently becoming an important factor in business competitiveness. These are brands that are produced and offered by retailers under their own name or brand. The range of retail brands is very extensive. While in the past, they were offered primarily as a low cost alternative to national and international brands, nowadays, these products have been competing with them at a higher price level as a so-called standard or premium private label. The aim of this paper is to analyze and discuss the relationship of Czech consumers to these private brands.

Vnímání privátních značek spotřebiteli v České republice

Abstrakt: Tvrdý boj o zákazníka v maloobchodě se projevuje výrazným růstem počtu výrobků prodávaných pod privátními značkami, které se v současné době stávají významným faktorem konkurenceschopnosti obchodu. Jedná se o značky výrobků, které jsou produkovány a nabízeny maloobchodem pod jeho vlastním jménem či značkou. Sortiment maloobchodních značek je velice obsáhlý. Zatímco v minulosti byly nabízeny především jako nízkonákladová alternativa značek národních či mezinárodních, v současné době jim konkurují ve vyšší cenové hladině jako „standardní nebo prémiové“ privátní značky. Cílem příspěvku je analyzovat a diskutovat vztah českých spotřebitelů k těmto privátním značkám.

Authors: Věra Mulačová, Petr Mulač
Keywords: private labels, retail, consumer, economic, standard and premium private labels, knowledge and awareness of private brands, privátní značka, maloobchod, spotřebitel, ekonomické, standardní a premiové privátní značky, znalost a vnímání privátních značek
Volume:
Issue:
Full article