littera-info

Conversation

Abstract: This brief contribution offers a review of a book called Conversation published in a line of Resource books for teachers by OUP. The authors and the series editor Alan Maley have been all involved with English for some time. Either they have been teaching English as a foreign language or they were connected with British Council. They have participated in study materials writing where they share their teaching experience

Conversation

Abstrakt: Tento krátký příspěvek poskytuje přehled o knize s názvem Conversation publikované nakl. OUP v edici knih pro učitele. Autoři a editor série Alan Maley se již nějakou dobu angličtinou zabývají. Buď angličtinu vyučují jako cizí jazyk, nebo mají vazby na British Council. Spolupodíleli se na studijních materiálech, ve kterých se odrážejí jejich zkušenosti s výukou.

Authors: Jindřiška Šulistová
Keywords: conversation, English, teach, language, foreign, experience, konverzace, angličtina, výuka, jazyk, cizí, zkušenost
Volume:
Issue:
Full article