Creating optimized price model of electric energy tariff for electric vehicles use/ Vytvoření optimalizovaného cenového modelu tarifu elektrické energie pro využití elektromobilů

Authors: Klára SKALNÍKOVÁ, Markéta PALCEROVÁ
Keywords: electric vehicle, Czech distributors, EU and CR legislation, vehicles comparison, hybrid electric vehicle, electric energy/ elektromobil, čeští distributoři, legislativa EU a ČR, komparace vozidel, hybridní elektromobil, elektrická energie
Volume: 4
Issue: 1
Full article