Determination of land market value on a specific example/ Stanovení tržní hodnoty pozemků na konkrétním příkladu

Authors: Eva KALINOVÁ, Tomáš KRULICKÝ
Keywords: usual price, valuation, price maps, property/ obvyklá cena, oceňování, cenové mapy, nemovitosti
Volume: 3
Issue: 2
Full article