Determination of the market value of land for the purpose of its sale/ Stanovení tržní hodnoty pozemku za účelem jeho prodeje

Tomas_Krulicky

Authors: Tomáš KRULICKÝ
Keywords: real estate, land valuation, usual price, price transcription/nemovitost, oceňování pozemku, obvyklá cena, cenový přepis
Volume: 3
Issue: 1