Determination of usual (market) building and land prices – practical study/ Stanovení obvyklé (tržní) ceny stavby a pozemku – praktická studie

Authors: Eva KALINOVÁ, Jakub HORÁK
Keywords: usual price, valuation, price maps, property/ obvyklá cena, oceňování, cenové mapy, nemovitosti
Volume: 3
Issue: 2
Full article