Determining the common (market) price of building and land building / Stanovení obvyklé (tržní) ceny stavby kolny a pozemku

Authors: Eva KALINOVÁ, Tomáš KRULICKÝ
Keywords: asset valuation, valuation of property, prevailing price /
Volume: 4
Issue: 2
Full article