Development of expertise and appraisal – theoratical aspects and historical excursion/ Vývoj znalectví a oceňování – teoretické aspekty a historický exkurz

Michaela_Turkova_Eva_Kalinova

Authors: Michaela TURKOVÁ, Eva KALINOVÁ
Keywords: expertise and appraisal, valuation period, expert, expert opinion, real estate valuation/znalectví a oceňování, oceňovací období, znalec, znalecký posudek, oceňování nemovitostí
Volume: 3
Issue: 1