littera-info

Economical results of dairy cattle breeding on farms with seasonal pasture or indoor management

Abstract: The effectiveness of the milk production was evaluated in fifty farms with seasonal pasture or indoor breeding on the basis of questionnaires data on structure and financial health. The pyramid analysis of relative changes in profit (loss) was used. On farms with pasture management the loss of 3,255 CZK per cow was found, whereas on farms with indoor management the profit 1,145 CZK per cow was found. The lower milk performance of cows on farms with pasture management was the main reason of the increase of the unit costs from 8.299 to 9.089 CZK, which lead to the relative crossing of the unit costs due to the intensity of the production by 4,291 CZK. Costs per a cow on farms with pasture management were lower than on farms with indoor management. The main factor which caused the decrease in profit per a cow on farms with pasture management was a low dependence of the costs on the performance dynamics.

Hospodářský výsledek chovu dojnic u podniků s pastevním a nepastevním hospodařením

Abstrakt: Na základě dotazníkových údajů o struktuře a finančním zdraví padesáti podniků v České republice byla vyhodnocena efektivita výroby mléka při pastevním a nepastevním hospodaření. Byl použit pyramidový model, kde byly hodnoceny základní ukazatelé efektivnosti produkce mléka u těchto podniků. U podniků s pastevním hospodařením činila ztráta na jednu dojnici 3 255 Kč, kdežto u podniků s nepaseným chovem byl zjištěn zisk na jednu dojnici 1 141 Kč. Nižší užitkovost dojnic u podniků s pastevním hospodařením byla hlavní příčinou vzrůstu jednotkových nákladů z 8,299 na 9,089 Kč, která vedla k relativnímu překročení jednotkových nákladů vlivem intenzity výroby o 4 291 Kč. Náklady na jednu dojnici u podniků s pastevním způsobem hospodaření byly nižší než u podniků s nepastevním hospodařením. Hlavním faktorem, který znamenal snížení zisku na jednu dojnici u podniků s pastevním způsobem hospodaření, byla nízká závislost nákladů na dojnici na dynamice užitkovosti.

Authors: Jan Frelich, Martin Šlachta, František Střeleček, Jana Lososová
Keywords: profitability, cattle breeding, low-input farming, milk production, ziskovost, chov skotu, low-input hospodaření, produkce mléka
Volume:
Issue:
Full article