Expertness and changes after adopting amendment to act/ Znalectví a změny po přijetí novely zákona

Authors: Tomáš KRULICKÝ, Jakub HORÁK
Keywords: history of expertness, basic terms, existing legislation and changes, education in expertness/ historie znalectví, základní pojmy, platná legislativa a změny, vzdělání v oboru znalectví
Volume: 4
Issue: 1
Full article