Expertness and valuation in the world/ Znalectví a oceňování ve světě

Authors: Tomáš KRULICKÝ
Keywords: valuation, expertness, valuation standards, valuation organizations, valuation of properties abroad/ oceňování, znalectví, oceňovací standardy, organizace pro oceňování, oceňování nemovitostí v zahraničí
Volume: 4
Issue: 1
Full article