Financial analysis of average entity dealing with water supply and waste-related activities/ Finanční analýza průměrného podniku zabývajícího se zásobováním vodou a činnostmi souvisejícími s odpady

Authors: Jakub HORÁK, Klára SKALNÍKOVÁ
Keywords: financial analysis, water supply, waste management, ratios, absolute indicators, financial health/ finanční analýza, zásobování vodou, nakládání s odpady, poměrové ukazatele, absolutní ukazatele, finanční zdraví
Volume: 3
Issue: 2
Full article