Financial analysis of the average enterprise in the sugar refinement industry/ Finanční analýza průměrného podniku v cukrovarnickém průmyslu

Authors: Jakub HORÁK
Keywords: financial analysis, sugar industry, sugar production, economic value added (EVA), comprehensive company evaluation methods/ finanční analýza, cukrovarnictví, výroba cukru, ekonomická přidaná hodnota (EVA), komplexní metody hodnocení podniku
Volume: 4
Issue: 1
Full article