Financial analysis of the average forestry and logging enterprise/ Finanční analýza průměrného podniku zabývajícího se lesnictvím a těžbou dřeva

Jakub_Horak

Authors: Jakub HORÁK
Keywords: financial analysis, forestry and logging, ratio indicators, absolute indicators, financial health/finanční analýza, lesnictví a těžba dřeva, poměrové ukazatele, absolutní ukazatele, finanční zdraví
Volume: 3
Issue: 1