Finanční analýza podniku zabývajícího se ubytováním, stravováním a pohostinstvím / Financial analysis of the accommodation, catering and hospitality enterprise

Authors: Jakub HORÁK
Keywords: ubytování, stravování, pohostinství, finanční analýza, průměrný podnik, venkovské prostředí, finanční zdraví podniku / accommodation, catering, hospitality, financial analysis, average enterprise, rural environment, financial health of enterprise
Volume: 5
Issue: 1
Full article