Je optimalizace podnikového kapitálu opravdu důležitá? / Is business capital optimization of real importance?

Authors: Zuzana BĚLOCHOVÁ, Jakub HORÁK
Keywords: optimalizace, kapitál podniku, vlastní a cizí kapitál, WACC, CAPM / optimization, business capital, equity, borrowed capital, WACC, CAPM
Volume: 5
Issue: 1
Full article