littera-info

Unknown scholars and the fi rst specialized magazine in Czech science

Abstract: Societas eruditorum incognitorum in Terris Austriacis – The unknown scholars’ society is perhaps unknown to us, but its importance for Czech science is noticeable. It is the first learned society in the Habsburg monarchy, therefore also in the Czech territory, which first switched from publishing in Latin to publishing in a living language and which is one of the first to attempt to put more emphasis on science and knowledge rather than religious differences.

Neznámí učenci a první odborný časopis v české vědě

Abstrakt: Societas eruditorum incognitorum in terris Austriacis – Společnost neznámých učenců v rakouských zemích – je nám možná neznámá, její význam pro českou vědu je ale nepřehlédnutelný. Je to totiž první učená společnost na území habsburské monarchie, tedy i na českém území, která jako první při publikování vyměnila latinu za živý jazyk a která se jako jedna z prvních pokusila dát větší důraz na vědu a poznání než na náboženské rozdíly.

Authors: Michaela Votavová
Keywords:
Volume: 4
Issue: 1
Full article