Optimalizace kapitálu malých a středních podniků / Capital optimization of small and medium-sized enterprises

Authors: Veronika ZUNTOVÁ, Jiří KUČERA
Keywords: optimalizace kapitálu, MSP, malé a střední podniky, struktura kapitálu, cash flow / capital optimization, SMEs, small and medium enterprises, capital structure, cash flow
Volume: 5
Issue: 1
Full article