littera-info

Passenger railway transport in EU and variation during a year

Abstract: This paper deals with analysis of railway transport in European Union, how individual countries participates in total passenger transport and total passenger transport performance. It is also insist on seasonal swings.

Osobní železniční přeprava v EU a její kolísání v průběhu roku

Abstrakt: Článek se zabývá analýzou současné situace v oblasti železniční přepravy v Evropské unii, podílem jednotlivých zemí jak na počtu přepravených osob, tak na přepravním výkonu. Důraz je kladen na zjištění sezónnosti v jednotlivých zemích EU.

Authors: Kateřina Pojkarová
Keywords: railway transport, European Union, seasonal indexes, železniční přeprava, Evropská unie, sezónní složka
Volume:
Issue:
Full article