Proces oceňování podniku

Plný článek: Proces oceňování podniku
(21.12.2016)

Abstrakt: Každé oceňování podniku je individuálním a velmi složitým procesem, na kterém pracuje tým, složený z odborníků z různých profesí, jako například stavař, strojař, ekonom, marketingový specialista, auditor atd. Cílem oceňování podniku je stanovení jeho tržní hodnoty s přihlédnutím k mnoha různým faktorům působících na současnou, ale především na budoucí ekonomickou situaci podniku.

Autoři: VRBKA Jaromír
Klíčová slova:
oceňování podniku, proces, metody, analýza
Ročník: 1
Číslo: 1


English version

Full article: Process of company valuation
(2016-12-21)

Abstract: Every valuation of a business is an individual and very complex process conducted by a team consisting of experts from various professions, such as a builder, mechanical engineer, economist, marketing specialist, auditor etc. The aim of the valuation of the company is to determine its market values while taking into account various factors influencing not only the current, but more importantly the future economic situation of the company.

Authors: VRBKA Jaromír
Keywords: company valuation, process, methods, analysis
Volume: 1
Issue: 1