littera-info

Kontakt / Contact

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Ústav znalectví a oceňování
Okružní 517/10
370 01 České Budějovice

Ing. Jakub Horák, MBA, PhD.
Šéfredaktor
Telefon: +420 380 070 218
e-mail: horak@mail.vstecb.cz

Bc. Svatopluk Janek
Redaktor
Telefon: + 420 387 842 132
e-mail: svatopluk.janek@mail.vstecb.cz


English version

The Institute of Technology and Business in České Budějovice
School of Expertness and Valuation
Okružní 517/10
370 01 České Budějovice

Ing. Jakub Horák, MBA, PhD.
Editor-in-chief
Phone: +420 380 070 218
e-mail: horak@mail.vstecb.cz

Bc. Svatopluk Janek
Editor
Phone: + 420 387 842 132
e-mail: svatopluk.janek@mail.vstecb.cz