littera-info

Kontakt / Contact

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Ústav znalectví a oceňování
Okružní 517/10
370 01 České Budějovice

Ing. Jakub Horák
Šéfredaktor
Telefon: +420 380 070 218
e-mail: horak@mail.vstecb.cz

Bc. et Bc. Linda Valášková
Redaktor
Telefon: + 420 387 842 174
e-mail: valaskova@mail.vstecb.cz


English version

The Institute of Technology and Business in České Budějovice
School of Expertness and Valuation
Okružní 517/10
370 01 České Budějovice

Ing. Jakub Horák
Editor-in-chief
Phone: +420 380 070 218
e-mail: horak@mail.vstecb.cz

Bc. et Bc. Linda Valášková
Editor
Phone: + 420 387 842 174
e-mail: valaskova@mail.vstecb.cz