littera-info

Ediční rada / Edithorial board

šéfredaktor:
Ing. Jakub Horák, MBA

editor:
Mgr. Bc. Sabina Štěpánková

předseda redakční rady:
Ing. Veronika Machová, MBA

Ediční rada:

prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. – rektor
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Ing. Veronika Machová, MBA – předsedkyně
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

prof. Ing. Jan Váchal, CSc.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně

Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS.
Vysoké učení technické v Brně

Dr. Lu Wang
Zhejiang University Finance Economics, China

Ing. Ondrej Stopka, Ph.D.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Ing. Jarmila Straková, Ph.D.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Mgr. Zdeněk Caha, MBA, Ph.D.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Ing. Filip Petrách, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ing. Simona Hašková, Ph.D.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích


English version

editor-in-chief:
Ing. Jakub Horák, MBA

managing editor:
Mgr. Bc. Sabina Štěpánková

chairman of the editorial board:
Ing. Veronika Machová, MBA

Editorial board:

prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. – rector
The Institute of Technology and Business in České Budějovice

Ing. Veronika Machová, MBA – chairman
The Institute of Technology and Business in České Budějovice

prof. Ing. Jan Váchal, CSc.
The Institute of Technology and Business in České Budějovice

doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Mendel University of Brno

Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS.
Brno University of Technology

Dr. Lu Wang
Zhejiang University Finance Economics, China

Ing. Ondrej Stopka, Ph.D.
The Institute of Technology and Business in České Budějovice

Ing. Jarmila Straková, Ph.D.
The Institute of Technology and Business in České Budějovice

Mgr. Zdeněk Caha, MBA, Ph.D.
The Institute of Technology and Business in České Budějovice

Ing. Filip Petrách, Ph.D.
University of South Bohemia in České Budějovice

Ing. Simona Hašková, Ph.D.
The Institute of Technology and Business in České Budějovice

Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.
The Institute of Technology and Business in České Budějovice

Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD.
The Institute of Technology and Business in České Budějovice