littera-info

Review: SCHELLE, Karel, Jaromír TAUCHEN, Karolina ADAMOVÁ, Antonín LOJEK. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Stát. [The Great History of the Lands of the Bohemian Crown. Thematic series. State.], 2015. Praha: Paseka. ISBN 978 -80 -7432 -652 -3.

Authors: František Stellner
Keywords:
Volume: 9
Issue: 1
Full article