Aplikace nákladově-výstupových hodnotících metod ve vysokoškolském controllingu

Plný článek: Aplikace nákladově-výstupových hodnotících metod ve vysokoškolském controllingu
(21.12.2016)

Abstrakt: Článek rozšiřuje možnosti využití controllingu v nepodnikatelském prostředí. Konkrétně se jedná o využití metod vytvořených pro potřeby veřejného sektoru v podmínkách terciárního vzdělávání. Metodami, k jejichž aplikaci dochází, jsou nákladově-výstupové hodnotící metody. Po teoretickém základu, kde je definován controllingový proces a hodnotící metody (analýza minimalizace nákladů, analýza nákladů a přínosů, analýza efektivnosti nákladů a analýza užitečnosti nákladů), jsou naformulovány vzorové případové studie, které ukazují možnosti užití nákladově-výstupových hodnotících metod ve vysokoškolském controllingu.

Autoři: ROUSEK Pavel
Klíčová slova:
controlling, nákladově-výstupové metody, terciární vzdělávání
Ročník: 1
Číslo: 1


English version

Full article: Application of input-output evaluation methods in academic controlling
(2016-12-21)

Abstract: The paper extends the possibilities of controlling in non-business environment. Specifically, the use of public sector methods for the analysis of tertiary education. There are applied the input-output evaluation methods in the paper. After a theoretical basis, where is defined controlling process and evaluation methods (Cost-Minimize Analysis, Cost-Benefit Analysis, Cost-Effectiveness Analysis and Cost-Utility Analysis), there are formulated sample case studies that demonstrate the possibilities of using input-output evaluation methods in academic controlling.

Authors: ROUSEK Pavel
Keywords: controlling, input-output methods, tertiary education
Volume: 1
Issue: 1