littera-info

Some aspects of pressure cutting of materials

Abstract: Technology of cutting — especially efectivness of disintegration of matter in terms of speed, accuracy and energy intensity (modesty) of it’s cut — belong not only between the oldest historical manifestations of the applications of techniques in practice, but it’s also the most important aktivity of most of the proces in industrial world. This document will focus on clarification, analyzing and discussing of some aspects of pressure cutting of materials.

Některé aspekty při tlakovém řezání materiálů

Abstrakt: Technologie řezání – zejména pak efektivita rozpojování hmoty z hlediska rychlosti, přesnosti a energetické (ne)náročnosti jejího řezu – náleží nejen k historicky nejstarším projevům uplatňování techniky v nejběžnější praxi, nýbrž i k doposud nejdůležitějším aktivitám většiny výrobních procesů v současné industriální společnosti. Příspěvek se snaží na principech klasické mechaniky objasnit, analyzovat a diskutovat některá hlediska tlakového řezání materiálu

Authors: Radimír Novotný
Keywords: pressure cutting, wedge effect, transverse tension, penetration into the solid material, stress on the weakened section profil, tlakové řezání, klínový efekt, příčný tah, penetrace do materiálu pevné fáze, namáhání řezem oslabeného profilu
Volume:
Issue:
Full article