Strojová predikce vývoje časové řady akcií na příkladu konkrétního podniku / Machine prediction of the development of the time series of shares on the example of a specific company

Authors: Pavlína NOVÁKOVÁ, Jiří KUČERA
Keywords: trading, analýza akciových trhů, technická analýza, strojová predikce, časové řady / trading, stock market analysis, technical analysis, machine prediction, time series
Volume: 5
Issue: 1
Full article