littera-info

Tax harmonisation in free trade EU – reflection on the possibilities of tax evasion – part 1

Abstract: In the theoretical part of article No. 1 describes the principle of VAT taxation; taxation rate –we distinguish the standard rate and the reduced rate; levitation of VAT; who is the tax payer and especially if it is advantageous or disadvantageous to be or not to be the tax payer and if it possible effectively prevent tax evasion. Every country in the European Union has to assess the standard minimum rate of 15% and the reduced minimum rate of 5%. VAT taxation is a very current theme and to be the VAT tax payer is usually advantageous. It is accepted especially in international trade in the European Union.

Harmonizace DPH v rámci volného obchodu EU – reflexe na možnosti daňových úniků – část 1

Abstrakt: Příspěvek se zabývá charakteristikou systému zdaňování DPH v rámci obchodování mezi zeměmi Evropské unie. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou a složitou problematiku, je příspěvek rozdělen do dvou částí, z nichž první obsahuje teoretická východiska a na základě této platformy bude vytvořen průvodce legislativních opatření a budou nastaveny hypotézy, které se v druhé části příspěvku potvrdí, či budou vyvráceny. Na základě těchto předpokladů lze konstatovat, zda je výhodné být plátcem daně a zda je možné efektivně zabránit daňovým únikům. Celý příspě- vek, v obou svých částech, bude respektovat harmonizaci daně v rámci volného obchodu v EU z hlediska intrakomunitárního plnění a včetně eliminace možných daňových úniků.

Authors: Ludmila Opekarová, Věra Mulačová, Hana Ezrová, Romana Píchová
Keywords: value added tax, VAT, rates, standard rate, reduced rate, tax payer, return, recapitulative statement, tax evasion, EU, DPH, základní sazba, snížená sazba, plátce daně, daňové přiznání, souhrnné hlášení, daňový únik, EU plnění
Volume:
Issue:
Full article