littera-info

Tax policy in the Czech republic vs business sector

Abstract: It is natural that perhaps all countries have for its object economic growth. It can be used various instruments or apparatus. Small and medium sized enterprises are generally thought to be useful due to its unique capability to absorb manpower. Therefore, the aim of the article is to analyze economic policy in Czech Republic, the tax policy in the concrete, and search connections between the tax policy and its impacts on enterprises.

Daňová politika ČR versus podnikatelský sektor v období celosvětové hospodářské krize

Abstrakt: Dosahování ekonomickému růstu je přirozeným cílem snad každé země. Prostředky a použité nástroje však mohou být značně rozdílné. Sektor malých a středních firem je všeobecně považován za prospěšný z hlediska své jedinečné schopnosti absorpce pracovních sil. Cílem předloženého textu je proto analyzovat prováděnou hospodářskou politiku země, konkrétně její daňovou část, a hledat souvislosti mezi daňovou politikou státu a jejími důsledky pro podnikatelskou sféru a případně také podat vhodné doporučení podnikatelskému sektoru ve věci zohlednění daňové politiky ve strategickém řízení firmy.

Authors: Filip Ježek
Keywords: tax burden, taxes on income and profits, social security contributions, health insurance contributions, Groves Clark mechanism, daňová zátěž, daň z příjmů a zisků, příspěvky na sociální pojistné, příspěvky na zdravotní pojistné, Groves Clarkův mechanismus
Volume:
Issue:
Full article