littera-info

The influence of working conditions at the work output

Abstract: The aim of this article is to introduce the problems of working conditions, as one of the factors influencing work output. There are mentioned the characteristics of the ergonomical system – human – technology – environment and the possibilities of human adaptation as a decisive and limiting components of this system. The summary of ergonomical criteria implies a common level of these problems, but also their recency especially for companies managers and techniques producers. On the basis of marketing research working conditions are reviewed and outlined areas, in which inadequacies have been detected.

Vliv pracovních podmínek na výkon zaměstnance

Abstrakt: Cílem je předložit k zamyšlení problematiku pracovních podmínek jako jednoho z faktorů ovlivňujících pracovní výkon. Jsou zde uvedeny vlastnosti ergonomického systému člověk – technika – prostředí a možnosti přizpůsobení člověka jako rozhodující a limitující složky tohoto systému. Přehled ergonomických kritérií naznačuje obecnou rovinu této problematiky, ale i její aktuálnost zejména pro manažery podniků a výrobce techniky. Na základě sociologického výzkumu jsou posouzeny pracovní podmínky a nastíněny oblasti, ve kterých se objevují nedostatky.

Authors: Lenka Hrubá, Gabriela Švejdová
Keywords: ergonomics, system behaviours: human – technology – environment, workers efficiency, ergonomical criteria, legislature of working conditions
Volume:
Issue:
Full article