littera-info

The issue of contracts for house construction work

Abstract: Each house building realization should be preceded by processing and signing of a quality and balanced agreement for work. In many cases, poorly outlined and favoring one party contracts are concluded. Since the implementation of the house project is one of the more complex works that require perfect documentation as well as its processing, almost always some conflicts arise either within building or after a handover between the contractor (a construction company) and a client (a builder). A good contract for work – prepared by an impartial and experienced expert – can solve most contentious situations and eliminate risks, too.

Problematika smluv o dílo na zhotovení stavby rodinného domu

Abstrakt: Každou realizaci stavby rodinného domu by mělo předcházet zpracování a podpis kvalitní a vyvážené smlouvy o dílo. V mnoha případech jsou uzavírány smlouvy nedostatečně koncipované a zvýhodňující jednu ze smluvních stran. Protože realizace stavby rodinného domu patří mezi složitější díla, která vyžadují perfektní dokumentaci i zpracování, vzniknou téměř vždy v průběhu nebo předání stavby „konflikty“ mezi zhotovitelem (stavební firmou) a objednatelem (stavebníkem). Dobrá smlouva o dílo, zpracovaná nestranným a zkušeným odborníkem, dokáže většinu sporných situací a rizik eliminovat.

Authors: František Konečný
Keywords: house, contract, balance, experience, risks, rodinný dům, smlouva, vyváženost, zkušenosti, rizika
Volume:
Issue:
Full article