littera-info

The Maelstrom of Markets

Abstract: The review of the book “The Maelstrom of Markets” written by Charles R. Morris aims to present careers and opinions of successful investors George Soros and Warren Buffett. On the other hand, there is another significant figure, Paul Volcker, regulator and the US government employee, whose entire career was accompanied by the crisis. Volcker was not a professional investor, who has achieved significant success in the field of macroeconomics, and in 70th years, he managed to dispose of “giant” inflation that plagued the American economy.

Krotitelé trhů

Abstrakt: Recenze ke knize Krotitelé trhů napsané Charlesem R. Morrisem má za cíl přiblížit profesní dráhu a názory úspěšných investorů George Sorose a Warrena Buffeta. Na druhé straně vystupuje třetí významná osobnost Paul Volcker regulátor a americký státní zaměstnanec, jehož celou karieru provázely krize. Volcker nebyl profesionální investor, ale dosáhl významných úspěchů na poli makroekonomie a v 70. letech se mu podařilo zlikvidovat „obříÿ inflaci, která sužovala americkou ekonomiku.

Authors: Robert Zeman
Keywords: economics, market, investments, securities, ekonomika, trh, investice, cenné papíry
Volume:
Issue:
Full article