littera-info

The research of particle sedimentation in a sand trap with use of an experimental device

Abstract: Our objective was to do research on the sedimentation of sand particles in a sand trap. A model of the sand trap was constructed for this purpose. The measurement of grain loss of individual fractions shows that particles of different sizes have a very significant impact on sedimentation and therefore have a significant effect on the function of the sand trap.

Výzkum sedimentace částic v lapáku písku pomocí experimentálního zařízení

Abstrakt: Cílem práce byl výzkum sedimentace částic písku v experimentálním zařízení, které bylo pro tento účel zkonstruováno. Experiment probíhal s částicemi o velikosti 0,063 mm, 0,125 mm, 0,16 mm, 0,2 mm, 0,25 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm. Podle předpokladu byla z měření prokázána závislost mezi velikosti částice a množstvím částic, které byly během experimentu ze zařízení odplaveny. Z měření také vyplynulo, že při sedimentaci směsi částic o velikosti 0,063 mm, 0,125 mm, 0,16 mm, 0,2 mm, 0,25 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm docházelo k významnému ovlivňování, které se projevilo zvýšenou účinností experimentálního zařízení.

Authors: Tomáš Vítěz, Petr Trávníček, Pavel Mach, Jana Ševčíková
Keywords: sand, wastewater treatment plant, sedimentation, primary treatment, experimental device, odpadní písek, čistírna odpadních vod, sedimentace, mechanické předčištění, experimentální zařízení
Volume:
Issue:
Full article