littera-info

Theory of iterations and monounary algebra in hight school

Abstrack: In this article we were concentrated on the possibilities of iteration theory usage in the theory of monounary algebras. We studied especially two-parameter family of quadratic function f(x, t, s) = f(x + t) ² + s, among others because of the importance of quadratic functions in school mathematics and significance of simple non-linear models. We were thinking about the description of blocks of conjugated functions.

Teorie iterací a monounární algebry ve vysokoškolské matematice

Abstrakt: V tomto článku jsme se soustředili na demonstraci možnosti využití teorie iterací v teorii monounárních algeber, zabývali jsme se konkrétně dvouparametrickým systémem kvadratických funkcí f(x, t, s) = f(x + t) ² + s, mimo jiné z důvodu důležitosti kvadratických funkcí v matematice jak na střední, tak vysoké škole a významu jednoduchých nelineárních modelů. Popisujeme zde rozklad tohoto systému na bloky navzájem konjugovaných funkcí tak, abychom ukázali možnosti využití teorie iterací z hlediska moderní matematiky na vysokých školách

Authors: Helena Binterová, Pavel Tlustý
Keywords: iteration theory, mono-unary algebra, quadratics functions, teorie iteraci, monounární algebry kvadratická funkce
Volume:
Issue:
Full article