littera-info

University studies in Italy

Abstract: A system of Italian university studies is divided into three gradually consequential types of study. Organisation of university system in Italy appears from the reform published in the late ninetieth ages.

Vysokoškolský systém v Itálii

Abstrakt: Systém studia na italských vysokých školách je rozčleněn do tří postupně navazujících typů studia. Uspořádání vysokoškolského systému v Itálii vychází z reformy vydané koncem devadesátých let.

Authors: Jitka Ryndová
Keywords: university, bachelor study, master study, doctoral study, vysoká škola, bakalářské studium, magisterské studium, doktorské studium
Volume:
Issue:
Full article